Kamena ploča na česmi imala je natpis koji glasi:

„Onima koji budu pili vodu sa ove česme

Neka je na zdravlje,

A dobrotvoru neka Alah, kako je i obećao,

Da obilnu nagradu.

I neka mu oprosti njegove brojne grijehe.

Dobrotvor je Hadži Alibeg-zade

(Hadžialibegović) Salih-beg.

Pisano početkom mjeseca zilhidže 1308. godine.“

(između 8. i 17. 07. 1891. godine)

Lejlek džamija je obnovljena i sedamdesetih godina 20. veka od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.

Lejlek džamija je jedna od najstarijih islamskih sakralnih objekata u gradu.

Izgrađena je u najstarijoj gradskoj mahali zvanoj Ćukovac. U narodu je poznata kao Lejlek džamija jer je postojalo verovanje da je roda (lejlek) sletela na crkvu i klanjala namaz što je bio znak da crkvu treba pretvoriti u džamiju. Sprovedena istraživanja nisu potvrdila postojanje starijih objekata na mestu današnje džamije.

Ime džamije Ahmed-beg silhadar govori da je podigao Ahmed-beg koji je bio silhadar, odnosno službenik vezira ili paše zadužen za čuvanje i održavanje oružja.

Od ove džamije jedino je mogla biti starija Gazi Isa-begova džamija koja je prva podignuta nakon osnivanja Novog Pazara. Postoji predanje da je sultan Mehmed Fatih prilikom svog pohoda na Bosnu 1459. godine klanjao namaz u lejlek džamiji.

Kao i skoro sve druge novopazarske džamije, i ova je više puta rušena i paljena. Njena prva velika obnova potiče iz prve polovine 18. veka. Godine 1881. Obnovio je Salih beg Begović. On je na džamiji dozidao i otvoreni trem, izgradio mekteb i obnovio česmu.

Arapov grob-Paričko groblje

TRGOVIŠTE

KORITA – DUVARINE U GRAČANAMA

JUŽAC

CRKVA SV. DIMITRIJA U DONJOJ JANČI

CRKVINA U MIKULINI

CRKVICA U ZAPUŽAMA

CRKVINA U GOLADIJI

CRKVICA U BEKOVI

TVRĐAVA JELEČ

ZGRADA MUZEJA RAS

SEOSKO GROBLJE U TUNOVU

RELJINA GRADINA

SELIŠTE U SLATINI

SELIŠTE U SLATINI

KUĆA HAMIDA DOLOVCA

LAZARICA U ŽIVALIĆU

GRČKO GROBLJE U PRĆENOVI

GRČKO GROBLJE U POŽEŠKOJ TRNAVI

GRČKO GROBLJE U POTOKU

GRČKO GROBLJE U BOTUROVINI

GRČKO GROBLJE U BOTUROVINI

GROBLJE U POŽEGI

GROBLJE U LELETIĆU

GROBLJE U KOSURIĆU

GROBLJE U KOSURIĆU

CRKVINA U PETROVI

CRKVA SV. VRAČEVA U SVILANOVU

SEOSKO GROBLJE U SELU BUKOVCE

JERMIŠE

CRKVINA U SLATINI

CRKVA SV. LAZARA U PURĆU

CRKVA SV. DIMITRIJA U MITROVOJ RECI

CRKVA SV. NIKOLE U KUZMIČEVU

LATINSKA CRKVA U POSTENJU

CRKVA SA NEKROPOLOM U NAPRELJU

CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA U SELU POPE KOD NOVOG PAZARA

CRKVA U TVRĐEVU

CRKVA U KOVAČEVU

GAZILAR

CRKVA PANTELIJEVICA U VEVERU

CRKVINA U DONJIM ŠTITARIMA

CRKVA SV. NIKOLE U DONJIM ŠTITARIMA

CRKVA ILIJNICA U DOINOVIĆU

CRKVA MARINICA U DOINOVIĆU

AHMED GURBI BABINO TURBE

AMIR-AGIN HAN

NOVOPAZARSKA TVRĐAVA

LEJLEK DŽEMIJA ( HAVALE AHMED-BEG ILI AHMED-BEG SILHADAR DŽAMIJA )

ISA BEGOV HAMAM

GRČKO GROBLJE U LJULJCU

ALTUN ALEM DŽAMIJA