Na južnoj strani seoskog groblja nalazi se crkva sv. vračeva Kozme i Damjana. Po predanju je podigla kneginja Milica, ali za tu tvrdnju ne postoje nikakvi pisani podaci. Crkva je služila u vreme Karađorđevog pohoda na Sjenicu 1809. godine.Te godine je neki paša, idući s vojskom iz Sjenice za Novi Pazar, porušio mnoge crkve u Podgoru, a ostavio neporušenu samo crkvu u Svilanovu. Prolazeći, vojnici čuju klepala crkve u Svilanovu, pa jave paši, koji naredi da i nju poruše. Današnju crkvu podigli su parohijani 1933. godine na temeljima crkvine nakon što su, nažalost, porušili ostatke starih zidina od tesanog kamena.