Virtuelni muzej RAS

Tokom druge polovine 20. i početkom 21. veka u više navrata su obavljana arheološka istraživanja i rekognosciranja okoline Novog Pazara, Tutina i Sjenice od strane stručnjaka Arheološkog insituta iz Beograda i Muzeja „Ras“ u Novom Pazaru. Tokom ovih obilazaka terena sačinjavana je dokumentacija o spomenicima kulture prema tada važećim standardima. Rezultati ovih opširnih istraživanja publikovani su u knjizi Dragice Premović-Aleksić „Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice“.

Virtuelni muzej „Ras“ predstavlja nastavak pomenute saradnje kroz sprovođenje istoimenog projekta digitalizacije kulturnog nasleđa, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Virtuelni muzej ima za cilj da naučnoj i široj javnosti približi kulturnu baštinu novopazarskog kraja kao važne multietničke i multikulturalne sredine. S tim u vezi, delimično je izvršeno formiranje savremene digitalne dokumentacije koja će biti prikazana u okviru sajta.

Uljana Lampa
Činija Grnčarija
Jug Trgovište
Lula za pušenje
Koristite mapu u >>Full Screen<< modu.

Novopazarska

tvrđava

Novopazarska tvrđava je smeštena na uzvišenju koje sa severozapadne strane omeđava reka Raška, a sa istočne Stara čaršija. Utvrđenje sačinjavaju tri ugaona bastiona - tabije formirajući približno jednakokraki trougao, čije strane imaju dužinu od oko 200 m.

Pogledaj više...
(HAVALE AHMED-BEG ILI AHMED-BEG SILHADAR DŽAMIJA)

LEJLEK DŽAMIJA

Lejlek džamija je jedna od najstarijih islamskih sakralnih objekata u gradu. Izgrađena je u najstarijoj gradskoj mahali zvanoj Ćukovac. U narodu je poznata kao Lejlek džamija jer je postojalo verovanje da je roda (lejlek) sletela na crkvu i klanjala namaz što je bio znak da crkvu treba pretvoriti u džamiju. Sprovedena istraživanja nisu potvrdila postojanje starijih objekata na mestu današnje džamije.

Ime džamije Ahmed-beg silhadar govori da je podigao Ahmed-beg koji je bio silhadar, odnosno službenik vezira ili paše zadužen za čuvanje i održavanje oružja.

Od ove džamije jedino je mogla biti starija Gazi Isa-begova džamija koja je prva podignuta nakon osnivanja Novog Pazara. Postoji predanje da je sultan Mehmed Fatih prilikom svog pohoda na Bosnu 1459. godine klanjao namaz u lejlek džamiji.

Pogledaj više...

MANASTIR SOPOĆANI

Tačno vreme izgradnje manastira Sopoćani za sada nije poznato. Osnivačka povelja je u minulim vremenima izgubljena, a natpis u tamburu kupole, koji je između ostalog govorio i o vremenu oslikavanja hrama Svete Trojice, oštećen je baš na mestu gde je bila zapisana godina živopisanja crkve. Ukoliko se prihvati činjenica da freske nisu mogle nastati pre 1263. godine, nameće se zaključak da su osnivanje manastirai i zgradnja hrama Svete Trojice započeti u šestoj deceniji 13. veka.

Manastir je bio formiran na zaravni usečenoj u padinu, koja se spuštala na jug prema reci Raškoj, i na istok prema potoku koji se u nju uliva. Manastirska porta je imala približno kružni oblik, kao i svi srpski manastiri. Ostaci manastirskih građevina nisu otkriveni jedino na istočnoj strani.

Pogledaj više...

Tvrđava RAS

Gradinsko naselje na bregu iznad ušća Sebečevske reke u Rašku je zasnovano već na samom početku ranog bronzanog doba. Praistorijska naseobina obuhvatala je relativno mali prostor koji je najverovatnije bio zaštićen suhozidnim bedemom.

Pogledaj više...
Od 1979. godine Petrova crkva se našla na UNESCO-voj listi svetske kulturne i prirodne baštine.

PETROVA CRKVA

Iznad desne obale Deževske reke, nedaleko od njenog ušća u Rašku, u severoistočnom delu Novog Pazara, smeštena je crkva Svetih apostola Petra i Pavla u narodu poznatija kao Petrova crkva. Godine 1957. prilikom ispitivanja temelja crkve došlo je do otkrića bogate ostave predmeta s početka 5. veka p.n.e. (grčke slikane vaze, zlatne pektorale, aplikacije, fibule i pojasevi, srebrno i bronzano posuđe i mnogobrojne perle od ćilibara) koji su pripadali predstavnicima lokalne aristokratije. Arheološkim iskopavanjima koja su usledila utvrđeno je da je crkva podignuta nad praistorijskim tumulom u kome se sahranjivanje vršilo od bronzanog pa sve do mlađeg gvozdenog doba.

Pogledaj više...
Veliki župan Stefan Nemanja podiže manastir Đurđeve Stupove

ĐURĐEVI STUPOVI

Prema predanju Stefan Nemanja je posle poraza sa braćom bio zatočen u pećini. Molio se svetom Đorđu za izbavljenje i zavetovao se da će mu nakon toga podići manastir. Obećanje je ispunio i 1170/1171 veliki župan Nemanja podiže manastir Đurđeve Stupove, na najdominantnijem mestu u oblasti Rasa. Izgradnja manastira je usledila nakon Nemanjine pobede kod Pantina 1168. godine.

Manastirska crkva je jednobrodna građevina sa trodelnom oltarskom apsidom na istočnoj strani, i sa dvema kulama-zvonicima na zapadu, postavljenim južno i severno od zapadnog portala.

Pogledaj više...

Predmeti

Predmeti iz ranovizantijskog perioda

Predmeti iz osmanskog perioda

Praistorija-predmeti

Latinska crkva u Postenju

Južac

Naprelje

Pazarište (Trgovište) Srednji vek

Pope

Tvrđava Ras Srednji vek

Tvrđava Ras Antički period

Novopazarska Banja

Pazarište (Trgovište) Antički period

Arheologija

Ovo odelјenje je deo organizovanog stručnog rada u Muzeju, pa su istorijski predmeti prikuplјani uporedo sa eksponatima iz drugih oblasti.

Etnologija

Specifičnosti područja, način života i etnička šarolikost, uticale su i na karakteristike predmeta u Etnografskom odeljenju.

Istorija

Neki su prisutni od samog formiranja Muzeja, dok su drugi nabavlјani u toku dugogodišnjeg rada kupovinom ili poklonom.

Numizmatika

Numizmatička zbirka, godinama unazad sistematično sakuplјana i broji oko 1000 primeraka metalnog i papirnog novca, uglavnom sa našeg područja.

Likovna Umetnost

Muzej Ras  Novi Pazar je od osnivanja do danas raspolagao sa skromnim finansijskim sredstvima, kada su u pitanju otkupi dela likovne umetnosti…

Primenjena Umetnost

Zbirka primenjene umetnostinjeni broji oko 300 eksponata, nastalih u periodu od XVI do prve polovine XX veka.