Trgovište, ostava nakita iz objekta 26, poslednje decenije 15. veka

Literatura: Dušica Minić, Ostava nakita iz srednjovekovnog Trgovišta kod Novog Pazara, 8/1984, 23-35


Trgovište, gvozdeni ključevi, 14-17. vek


Deo kadionice

Deo kadionice u obliku anđela, napravljen od bronze tehnikom livenja. Anđeo je odeven u dugačku tuniku; donji deo je naboran vertikalno, dok su rukavi  naborani horizontalno. Ruke anđela su skrštene na donjem delu stomaka. Lice je šematski izvedeno. Na vrhu kapuljače, kojom je pokrivena glava anđela, nalazi se jedna alka na koju je postavljen lanac koji je napravljen od alki, a alke su napravljene od bronzane žice. Krila anđela su izvedena šematski u vidu pravougaonih  završetaka.

Lokalitet: Trgovište, kvadrat 309, građevina 23, ter. inv. br. 673