LIKOVNA UMETNOST

Muzej Ras  Novi Pazar je od osnivanja do danas raspolagao sa skromnim finansijskim sredstvima, kada su u pitanju otkupi dela likovne umetnosti, zbog čega  Muzej danas ima skromnu zbirku koja obuhvata period od druge polovine XIX do kraja XX veka.

Zbirka likovne umetnosti je počela da se formira šezdesetih godina XX veka, posle zvaničnog otvaranja Muzeja 1973. godine kada likovna izložbena delatnost postaje deo programskog koncepta ustanove.

Gostujuće izložbe, pre svega Narodnog muzeja u Beogradu, kao i drugih muzejskih ustanova, predstavljale su veliki kulturni događaj : Uniforma juče – danas – sutra, Portret deteta u srpskom slikarstvu XIX veka, Svetozar Marković i njegovo doba, Pejzaž u srpskom slikarstvu 1900 – 1941, Skulpture Ivana Meštrovića, Mrtva priroda u srpskom slikarstvu 1900-1941.

Celina od 15 ikona iz XIX veka bili su prvi nabavljeni eksponati, sa predstavama Bogorodice, jevanđelista, Velikih praznika, pojedinih svetaca… Ikone su rađene na drvetu i platnu,  tempera tehnikom. Po svojim likovnim vrednostima ostale su samo na nivou solidnih zanatskih tvorevina iako su se ikonopisci, kao lokalni tradicionisti, trudili da rade po obrascima vizantijske umetnosti. Ova «konzervativna» umetnost bila je usmerena na tradiciju i uzore iz prošlosti, što je značilo garanciju za očuvanje nacionalnog i verskog integriteta.

Fond je, u godinama koje su usledile, obogaćen otkupom 31 crteža i dve grafike, slikara i grafičara Ljubomira Ljube Ivanovića. Na ovim crtežima i grafikama nalaze se motivi Novog Pazara i Sjenice rađeni 1935/36. godine, tokom njegovog putovanja kroz ove krajeve. Svi crteži su originalno potpisani, sa naznakom mesta i godine izrade.

Motivi nastali u prirodi ili na ulici predstavljaju Novi Pazar kao tipično orijentalno-balkanski grad sa svim njegovim karakteristikama. Kao svedočanstvo, ovekovečeno sa tog putovanja, Ljubomi Ivanović nam je ostavio u nasleđe umetničku dragocenost koja danas čini stalnu postavku muzeja.

Organizovanje likovnih izložbi u galeriji muzeja, tokom proteklih godina, doprinelo je da se likovni fond obogati sa nekoliko umetničkih dela, novijeg datuma. Tu su svrstane slike, crteži, karikature, kopije srednjevekovnih fresaka, grafike, printovi  autora Mehmeda Slezovića, Svetislava Đurića, Zdenke Živković, Ludviga Vincenta Gadomskog, Irene Rogan, Seida Hasanefendića, Jovanke Ulić, Muharema Radetinca, Petra Đuze, Jove Puškara, Muriza Čokovića, Admira Mujkića…