1. Novopazarska banja, novac

Novac je pronađen prilikom arheoloških istraživanja u Novopazarskoj banji

Datovanje: 6. vek


2. Kulina u selu Rogatac, zlatarske terazije

Lokalietet: Kulina, sonda 1/86, dubina 0,50 m

Sačuvana je horizontalna poluga dužine 15,3 cm sa fiksiranom iglom i pokretnim viljuškastim držačem čija visina iznosi 5,5 cm.  Na krajevima horizontalne poluge nalaze se kružni otvori u kojima je sa svake strane po jedna alka za koju se vezuju niti za tasove. Tasovi su blago konkavni i perforirani sa po tri otvora za vezu niti i horizontalne poluge. Prečnik tasova je 4,6 cm.

Datovanje: sredina 6. veka

Literatura: Zoran Simić, Utvrđenje na Kuli u Rogatcu, Novopazarski zbornik 11/1987, 16-17


3. Novopazarska banja, tarionik (mortarijum, inv. br. 1560)

Dimenzije: prečnik 43 cm, visina 14,5 cm

Datovanje: 6. vek


4. Tvrđava Ras – Podgrađe (inv. br. 696)

Lokalitet: Tvrđava Ras – Podgrađe, kuća 7, C-71

Koštani predmet nepoznate namene, koji se sastoji od dve ornamentisane izdužene pločice spojene gvozdenim zakivcima.
Između ovih pločica sa gornje strane nalazi se treća, klinasto postaavljena, isturena i testerasto modelovana. Obe pločice
su ornamentisane urezanim koncentričnim kružićima u različitim rasporedima, čiji smisao nije jasan.

Dimenzije: dužina 12,5 cm, širina 2,5-3 cm

Datovanje: 6. vek

Literatura: Marko Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999, kat. br. 167, sl. 69/1