Neolitske sekire i ralo (prvi red s leva, u sredini) iz okoline Novog Pazara, slučajni nalazi

1.red s leva:

1. Sekira

2. Ralo inv. br. 1531 (poklon od Vujošević Radovana iz sela Šaronje)

Lokalitet: Pološko polje, selo Polokce

Dimenzije: 11 x 5,8 x 1,9 cm

3. Sekira inv. br. 145 pronađena je u selu Spahićevina kod Sjenice

Dimenzije: dužina 8,5 cm; širina 4,5 cm; prečnik otvora 1,7 cm

 

1.red s desna:

1. Sekira inv. br. 530 pronađena je u selu Goduša kod Bijelog Polja.

Dimenzije: dužina 9,5 cm; širina 4,4 cm; debljina 4,4 cm

2. Sekira inv. br. 527 pronađena je u selu Tušimlja kod Novog Pazara.

Dimenzije: dužina: 8,2 cm; širina 4,7 cm; debljina 4,4 cm

 


Blaževo, kantarosi (inv. br. 11-14)

Kantarosi su pronađeni prilikom izgradnje starog puta Novi Pazar-Raška, u selu Blaževo, nedaleko od stanice policije. Muzeju su ih poklonili radnici sa izgradnje pomenutog puta.

Datovanje: 4. vek p.n.e.

Literatura: Zoran Marić, Kantarosi iz sela Blaževa u dolini Raške prilog kulturnoj istoriji novopazarskog kraja, Novopazarski zbornik 28/2004, 21-27


Petrova crkva, perla od ćilibara (inv. br. 10)

Perla potiče iz kneževskog tumula otkrivenog arheološkim iskopavanjima Petrove crkve koja je sagrađena nad tumulom.

Dimenzije: dužina 5 cm, širina 4,5 cm, debljina 1,5 cm

Datovanje: početak 5. veka p.n.e.


Gračanska polja, šolja

Datovanje: 6. vek p.n.e.


Dojeviće-urna (inv. br. 182)

Lokalitet: Humpa. Urna je pronađena u centru konstrukcije II humke 1. Bila je postavljena na obrađen kameni postament. Kao prilog imala je manju keramičku šolju.

Dimenzije: visina 32 cm

Datovanje: 7. vek p.n.e.

Literatura: Dragoslav Srejović, Praistorijska nekropola u Dojevićima i njen značaj za ocenu etničke pripadnosti stanovnika doline Raške u prerimsko doba, Novopazarski zbornik 1/1977, 73-83


Dojeviće-urna (inv. br. 300)

Lokalitet: Humpa

Datovanje: 7. vek. p.n.e.

Literatura: Dragoslav Srejović, Praistorijska nekropola u Dojevićima i njen značaj za ocenu etničke pripadnosti stanovnika doline Raške u prerimsko doba, Novopazarski zbornik 1/1977, 73-83