Ženski i muški deo su odvojeni masivnim zidom. Sve prostorije leže na hipokaustu koji je neposredno povezan sa ložištem (ćul-hanom). Duž cele južne strane hamama nalazi se uzana prostorija za grejanje vode — hazna. Uz haznu je, na zapadnoj strani, prislonjena manja, sasvim niska prostorija koja je služila kao rezervoar hladne vode (terezija) iz koje se keramičkim cevima (čuncima) voda razvodila do svake česme u hamamu ispod kojih su bile postavljene kurne izrađene od mermera. Kurne su bile i dekorisane u tehnici reljefa. Svaka prostorija ima bar jednu kupolu.

Isabegov hamam je, uz prizrenski, najveća i najlepša građevina ove vrste u Srbiji. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu preduzeo je restauratorsko-konzervatorske radove koji su trajali u periodu od 1969. do 1975. godine.