Koštani češalj (inv. br. 1579)

Lokalitet: Južac

Datovanje: 4. vek

Literatura: Marko Popović, Južac kod Sopoćana, Arheološki pregled 1986, Ljubljana 1987, 115-117