Seosko groblje u Bukovcima nalazi se visoko na gredi iznad ušća Paresijske i Plešinske reke koje čine Deževsku. Na severnoj strani groblja su ostaci crkve pravougaone osnove i trostrane apside koja ima širinu broda. Njene unutrašnje dimenzije su 6,80 x 2,60 m. Na 1,80 m od temena apside nalazi se niska kamena pregrada na koju je bio postavljen ikonostas. Ulaz u crkvu širine 0,70 m je u okviru zapadnog zida, pomeren prema severu. Zidovi su dosta visoki, oko 1,50 m i izgrađeni od nadgrobnih ploča većih dimenzija, ali i manjih pločastih spomenika.

Uz zid apside, na improvizovanoj časnoj trpezi, nalazi se jedan fragemntovan spomenik, urađen od belog mermera, dimenzija 60 x 27 x 5 cm. Na spomeniku je natpis, čiji je prvi red prilično oštećen:

Drugi spomenik je oštećena ploča dimenzija 68 x 60 x 4,5 cm. Njena gornja strana je urezima podeljena po dužini na tri pravougaone trake, od kojih je u dve spoljašnje urezana razvučena talasna linija. Obe ploče su urađene od belog mermera.

Crkva-brvnara je podignuta na mestu starije nekropole sa nadgrobnim belezima u vidu većih neobrađenih kamenih blokova. Prilikom građenja crkve neki od ovih belega su ugrađeni u zidove.

Na osnovu tipoloških karakteristika nadgrobnih spomenika može se reći da je nekropola počela da se koristi najverovatnije u vremenu 14-15. veka. Pored ulaza u crkvu su sekundarno postavljena po dva „studenička“ spomenika od kojih jedan na glavi ima ukras u vidu „perjanice“ sa kape. U groblju ima i mlađih studeničkih spomenika, ali i onih od peščara iz 18. i 19. veka.