Arapov grob se nalazi u okviru Paričkog groblja, koje je sastavni deo istoimene novopazarske mahale-Parice. Najstariji spomenici ovog groblja mogli bi da potiču iz druge polovine 17. veka. Na Paričkom groblju nalaženi su i hrišćanski spomenici 15-16. veka.

Sa leve strane puta Novi Pazar-Sjenica nalazi se grob za koji se veruje da pripada „crnom Arapinu“, Mula Arapu. Možda se radi o grobu ktitora džamije Mula Arap Hasan Čelebije. Spomenik dominira prostorom i pleni veličinom i jednostavnošću izrade i dekoracije. Sastoji se od dve stele od kojih se ona zapadno završava u obliku masivne čalme. Na sevenoj strani donjeg dela spomenika sa čalmom uklesana je sablja.