Konzervatorskim radovima 1968. godine prepokriven je krov kamenim pločama, popravljen krovni venac, a 1971. godine saniran i živopis.

Sa južne strane nalazi se starija nekropola obrasla u gusto šipražje. Radi se o vertikalno postavljenim spomenicima, koji su danas svi oboreni i dosta urasli u zemlju. Broj spomenika i izvanredna plastična obrada, ovaj deo nekropole svrstava među vrednije na našem prostoru. Posebno se ističu primeri na kojima su predstavljeni šematizovani i stilizovani likovi pokojnika. Ovaj deo nekropole pripada 17–18. veku. Oko crkve je savremeno groblje, u kom ima i spomenika tipa „petrova crkva“.