Kako je R. Stanić uvideo, u tekstu koji potiče iz 1518. godine pomenut je prezviter Vučeta, dok Dragica Premović-Aleksić ovaj nadgrobni spomenik datuje u 1628. godinu.

Nekropola u Donjim Štitarima spada u najznačajnije u ovom kraju a posebno se ističe raznovrsnošću oblika nadgrobnih spomenika. U blagoj uvali sa zapadne strane crkve ima trostrukih nadgrobnih obeležja i raznih tipova vertikalnih spomenika, među kojima se posebno ističu primerci sa predstavom stilizovanih likova pokojnika, dok su među dekorativnim simbolima najzastupljenije rozete i krstovi. Vertikalni spomenici zapadno od crkve potiču iz 16–17. veka. Nadgrobnih ploča ima postavljenih i u putu koji od lokaliteta vodi do seoskih kuća. Po pričanju meštana, u podnožju lokaliteta, sa njegove severoistočne strane, nalazili su se zidani objekti od kojih se sada vide samo gomile nabacanog kamenja.