Istočno od Crkvine u selu Petrova, sa leve strane puta koji vodi prema Novom Pazaru, nalazi se stara kuća Hamida Dolovca. Svojom dužom stranom, pravca sever-jug, postavljena je na padini brda. Spoljne dimenzije gornjeg dela kuće iznose 10 x 6,80 m i sastoji se od tri prostorije. Podrum kuće, svojim severnim delom je ukopan u brdo. U njega se ulazilo zasebnim uskim ulazom na južnoj strani. Osnova mu je skoro kvadratna, unutrašnjih dimenzija 4,30 x 4,40 m. Pod objekta je niži u odnosu na okolni teren i popločan velikim neobrađenim pločastim kamenom. Na istočnom zidu je prozor oblika puškarnice, dok se na severnom i zapadnom zidu nalaze niše. Podrum je zasveden poluobličastim svodom, koji počinje na visini od oko 1,50 m od nivoa poda i izveden je od tesanika poređanih u 13 redova.

Vreme građenja kuće nije poznato. Porodica Dolovac se u Petrovu doselila krajem 19. veka i naselila u „ćuli“ (kuli), kako su nazivali ovu kuću. Na osnovu spolija ugrađenih u zidove crkve i kuće, može se pretpostaviti da je u blizini ovih objekata postojalo starije naselje, koje ima analogije sa Trgovištem, to jest egzistiralo je u 15. i 16. veku.

Izuzetna tehnika zidanja svodne konstrukcije i obrada svodara nije poznata u profanoj arhitekturi srednjovekovne Srbije. Zasvedena podrumska prostorija imala je sigurno posebnu namenu i verovatno je služila kao vinarski podrum. Kuća je sadašnji izgled dobila posle preziđivanja, koje je, prema ugrađenim spolijama, moglo biti izvedeno negde u vreme podizanja crkve, odnosno krajem 16. ili prvoj polovini 17. veka.