Ktitor Altun-alem džamije naložio je i dao da se sagradi i „kuća da se u njoj podučava Kur'anu i da se uče mala deca“, zapisano je u vakufnami. U dvorištu džamije formirala se nekropola u kojoj su sahranjene ugledne ličnosti, paše, subaše, službenici i drugi. Ovde je sahranjen i Bosanski valija Ismail-paša koji je trebalo da zameni velikog vezira u Sarajevu, ali se u Novom Pazaru razboleo i umro 1199. (17. jula 1785.) godine.