Na sadašnjem seoskom groblju, nalazi se nekoliko dislociranih i složenih neobrađenih nadgrobnih ploča koje narod naziva Crkvina. Prema kazivanju meštana tu se nekada nalazila crkva, čiji su ostaci porušeni, a kamen prenet za građenje crkve u Novom Pazaru. Sada vidnih tragova crkve nema. Međutim, Đ. Bošković je 1951. godine zabeležio ostatke crkve dimenzija 10 x 6 metara.

Na lokalitetu se nalazila i starija nekropola sa većim neobrađenim nadgrobnim pločama koje su uglavnom uklonjene sa grobova. Samo su neke ostale sačuvane u konstrukciji „crkvine“. Ostaci starije nekropole uglavnom su uništeni ukopavanjem savremenih grobova.