Lokalitet Latinska crkva se nalazi na raskršću stare trase puta Novi Pazar – Raška i Novi Pazar – Deževa. Nadgrobni spomenici na ovom lokalitetu bili su vidljivi sve do pred Drugi svetski rat. Kako je lokalitet u više navrata bio uništavan 1982. godine obavljena su sondažna istraživanja. Tom prilikom konstatovani su istočni i zapadni zid građevine, dok su avgusta naredne godine obavljena istraživanja ostataka ovog objekta, koji najverovatnije predstavlja ostatke priprate crkve. Njene unutrašnje dimenzije iznosile su 7,30 x 4,30 m i uglavnom je očuvana u nivou temelja.

Nisu poznate dimenzije nekropole koja se nalazila oko crkve s obzirom da je istražen samo prostor unutar priprate prilikom čega je pronađeno 11 nadgrobnih ploča koje su natkrivale grobove. U zapadnom delu, na osi zapad-istok, otkrivena je zidana grobnica dimenzija 1,80 x 0,60 x 0,95 m, koja je u donjoj zoni od 0,30 m rađena od sivog peščara, dok je naviše zidano opekama vezanim jakim krečnim malterom. Grob je bio prethodno opljačkan tako da nije poznat izgled poklopca, dok je unutrašnjost groba bila ispunjena šutom i ulomcima fresaka.

U centralnom delu istočne polovine crkve otkrivena je ploča pravougaonog oblika od crvenkastog krupnozrnog peščara, dimenzija 2,10 x 0,74 x 0,17 – 0,25 m. Ispod ove ploče otkriven je grob 6, to jest pokojnik sahranjen u sanduku od kojeg su se očuvali tragovi daske i eksera. Pokojnik je položen na leđima sa desnom rukom prekrštenom na grudima a levom na stomaku i nalazio se na relativnoj dubini od 1,62 m.

U predelu grudnog koša ostali su očuvani ostaci tkanine protkane srebrnom i zlatnom žicom, kao i dva dugmeta i po jedan prsten na domalim prstima obe ruke. Oba su rađena od sreba, a jedan je bio pozlaćen. U pitanju je prstenje za natezanje luka.

Pozlaćeni prsten dekorisan je urezanim cvetom sa stilizovanom lozicom na proširenom delu. Karika je imala proširenje na sredini. Drugi prsten takođe ima motiv stilizovanog cveta koji u kljunovima drže dve stilizovane ptice. Na karici je urezan ornament riblje kosti i, kao i na prethodno opisanom primerku, postoji zadebljanje na karici. Na osnovu pomenutih nalaza grob je datovan u prelaz iz 15. u 16. vek.

Takođe i pokojnik koji je bio položen u grobu 4 sahranjen je u odelu izrađenom od tkanine protkane srebrnim i zlatnim nitima.

Na lokalitetu je 1955. godine otkrivena reversna strana nadgrudnog krsta relikvijara. Dimenzije krsta iznose 8 x 5,5 cm i njegova cela površina je prekrivena urezanom predstavom svetitelja. Krstovi analogni ovom primerku sa lokaliteta Latinska crkva nalaženi su na mnogim nalazištima širom Srbije i datuju se u 11. i 12. vek.

Na osnovu pojedinih stratigrafskih elemenata, kao i analize otkrivenih ulomaka fresko-maltera, izgradnja crkve je datovana u početak ili prvu polovinu 14. veka.