Na bregu zvanom Goladija koji deli selo Gračane od Zabrđa, u neposrednoj okolini manastira Sopoćani, nalaze se ostaci crkvine sa nekropolom.

Crkva-brvnara je pravougaone osnove, dimenzija 4,60 x 2,50 m, sa zidovima nastalim slaganjem dislociranih nadgrobnih ploča koje se vremenski mogu opredeliti u period 14-15. veka. Dislocirane nadgrobne ploče su poslužile kao substrukcija nad kojima je bila postavljena drvena konstrukcija crkve. Podignuta je u drugoj polovini 16. ili u 17. veku.

U istočnom delu očuvana je ploča časne trpeze, koja leži na zemlji. Na njenoj površini ne uočavaju se tragovi stuba na kojem je mogla da stoji.

Oko crkve je nastala nekropola od koje je preostao mali broj spomenika. Od obrađenih spomenika otkriveno je samo jedno trostruko nadgrobno obeležje koje se sastoji od položene ploče sa šematizovanom ljudskom figurom u plitkom reljefu, antropomorfnog krsta postavljenog na mestu glave pokojnika i „srpskog nišana“ kod nogu preminulog. Slična trostruka nadgrobna obeležja otkrivena su na nekropolama obližnjeg Trgovišta, kao i na brojnim nekropolama u oblasti Rasa. Datuju se u kraj 15. i prvu polovinu 16. veka. Na nekropoli ima i nekoliko krstova sa trapezastim gornjim krakom, koji pripadaju 17. veku.