Na osnovu natpisa uklesanog na beloj mermernoj ploči koja se nalazi iznad zapadnog ulaza, zna se da je crkva sagrađena 1589. godine, u vreme raškog mitropolita Visariona, i da je njen ktitor bio neki Vučihna. Novu crkvu je podigao na temeljima stare Nikoline crkve, koja se pominje u Banjskoj povelji oko 1316. godine. Da je crkva u funkciji početkom 17. veka govori i popis iz 1604. godine u kom se pominju i dva popa u selu.

Prema arhivskoj građi Dimitrije Mirović je 1896. bio sveštenik crkve u Kuzmičevu. Sahranjen je severno od crkve 1907. godine. Kako je crkva posvećena sv. Nikoli, narod je najčešće naziva Nikoljačom. Na crkvi su 1968. godine preduzeti konzervatorski radovi.