CRKVA SV. DIMITRIJA U DONJOJ JANČI

GRADINA U RADALJICI

GRADINA U POSTENJU

CRKVINA U MIKULINI

CRKVICA U ZAPUŽAMA

CRKVINA U GOLADIJI

CRKVICA U BEKOVI

PRAISTORIJSKO NASELJE U NAPRELJU

NOVOPAZARSKA BANJA

TVRĐAVA JELEČ