Pre početka sondažnih arheoloških istraživanja 1952. godine, deo lokaliteta je bio uništen trasiranjem pruge Raška — Novi Pazar. Isti potes trebao je da bude iskorišćen kasnije za postavljanje magistralnog puta, te su tom prilikom izvedena zaštitna arheološka iskopavanja. Iako je tom prilikom naselje istraženo u manjem obimu, ustanovljeno je da je, nažalost, njegov centar prethodno već bio uništen.

Kuće naselja su bile građene od kolja vertikalno pobodenog u zemlju, opletenog prućem i oblepljenog blatom. Otkrivene su veće jame koje su služile kao zemunice ili kao otpadne jame. Nalazi keramike i fragmentovanih figurina iz Naprelja ukazuju na direktnu povezanost ovog područja sa Kosovom i delovima jugoistočne Srbije.

Naselje u Naprelju ima jedinstven kulturni sloj, čiji celokupni materijal, iako ima svojih izvesnih specifičnosti, ima vrlo mnogo sličnosti sa materijalom neolitskih naselja istog perioda u užoj Srbiji. Pokretni nalazi imaju najbliskije sličnosti sa nalazima kod Prištine. Specifičnost otkrivenih predmeta predstavlja ornamentalna tehnika urezivanja, koja se u nekim kombinacijama javlja samo na materijalu sa ovog lokaliteta. Naselje u Naprelju se može opredeliti u kraj neolita u Srbiji i to vinčansko-pločnički tip, imajući u vidu i pojavu istaknutih elemenata ranog bronzanog doba.

Prilikom obilaska lokaliteta 1981. godine posvedočeno je postojanje gvozdenodopskog naselja na ovom prostoru. Tada je u škarpi puta, pored znatne količine nalaza iz vinčanske epohe, pronađen i skelet koje je u predelu stomaka imao fragmentovanu bronzanu ukrasnu iglu tipičnu za period gvozdenog doba.