Novopazarska Banja

Pazarište (Trgovište) Antički period