U prigradskom naselju Dojeviće, sa leve strane puta Novi Pazar-Sjenica, na imanju porodice Biševac, prilikom zemljanih radova za izgradnju poslovnog prostora, oštećen je praistorijski lokalitet. Ekipa Muzeja „Ras“ je na zaravnjenom delu terena uočila ostatke objekata, deblje slojeve gari i gorele zemlje i fragmente keramike. Pored keramike pronađena je i znatna količina kućnog lepa i kremenih alatki. Na zapadnoj strani iskopa je tokom pomenutih radova presečena keramička urna u čijem dnu su „in situ“ nađeni i ostaci kostiju sa lomače. Arheološki materijal je konstatovan i u kanalu za kanalizacione cevi koji vodi do puta Dojeviće-Tutin. Na osnovu keramičkog materijala može se reći da se na lokalitetu nalaze ostaci naselja starčevačke i vinčanske kulturne grupe, a nije isključeno ni njegovo kasnije korišćenje.