Na omanjem uzvišenju sa južne strane seoskih kuća i sa desne strane puta, locirano je Seosko groblje. Sa južne i jugoistočne strane savremenih ukopa, nalazi se stariji deo nekropole. Na tom delu se nalazi kameni stub, finije obrađen samo sa južne strane. Ostale strane su oklesane sa vidljivim tragovima alatke. Kamen podseća na stopu časne trpeze. Na prostoru zapadno od ovog kamena nema grobova, što, uz priču meštana, navodi na zaključak da se tu možda nalazila manja crkva. Pronađeni su i fragmentovani delovi arhitektonske plastike. Otkriven je prelomljeni stub osmougaonog preseka, visine 0,53 m. Pored ovog nađen je još jedan fragment stuba kvadratnog preseka, čije su ivice koso zasečene u dužini od 10 cm. Starijih spomenika ima i uzidanih u sokl štale podignute sa severozapadne strane groblja. Na starijoj nekropoli su usadnici oblika krsta, sa urezanim krstom ili reljefnim predstavama listolikog krsta.